top of page

PRIVACY

BELEID

FRKNLY is toegewijd om uw privacy en gegevens te beschermen, in navolging hiervan hebben wij dan ook een privacybeleid opgemaakt. Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

 

1. Identificatie 

FRKNLY, een commanditaire vennootschap, met zetel te Oppemstraat 25 bus 0.2 1860 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0797.490.448 (hierna “FRNKLY”).

 

E-mailadres: vanessa@frnkly.be

2. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, zowel via het webformulier, via mail als telefonisch, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u wilt gebruik maken van onze diensten. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam – Geslacht

 • Telefoonnummer 

 • Rijksregisternummer

 • Geboortedatum

 • E-mailadres 

 • Bedrijfsgegevens 

 • IP-adres 

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

 • Locatiegegevens 

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

 • Internetbrowser en apparaat type 

 

3. Overige informatieverwerving – cookies 

FRKNLY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FRKNLY gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

4. Gegevensverwerking minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vanessa@frnkly.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

5. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

FRKNLY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief 

 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst

 • Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten 

 • FRKNLY analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften. 

 • FRKNLY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of BTW-aangifte. 

6. Inzagerecht

 

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt ook contact met ons opnemen als u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website of via mail naar vanessa@frnkly.be. FRKNLY wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

7. Bewaringstermijn gegevens 

FRKNLY zal uw gegevens bewaren en gebruiken niet langer dan strikt noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

8. Beveiliging gegevens

FRKNLY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via vanessa@frnkly.be.

 

9. Delen van de gegevens met derden 

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. Indien FRKNLY persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

 

10. Vragen 

Als u een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van uw gegevens door FRKNLY kunt u een e-mail sturen naar vanessa@frnkly.be.

bottom of page